Edukacja Filmowa

EDUKACJA FILMOWA

Centrum Filmowe AMA  „Creative Arts Centre” bierze czynny udział w organizowaniu działań edukacyjnych z zakresu filmu i sztuki.

SZKOŁY FILMOWE

WARSZTATY

KURSY FILMOWE

AMA FILM ACADEMY