Ekrany

„EKRANy. Film&media” to  redagowany w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego dwumiesięcznik, którego zadaniem jest wypełnienie luki w piśmiennictwie filmoznawczym. Ma zająć miejsce w połowie drogi między „Kinem” a „Kwartalnikiem filmowym”. Zespół redaktorów i autorów składa się przede wszystkim z pracowników naukowych Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz filmoznawców z innych ośrodków akademickich kraju.

EKRANy nie ograniczają się tylko do filmu, ale otwierają się również na inne sztuki audiowizualne. Stąd oddzielne działy poświęcone będą telewizji, roli mediów publicznych, kanałom tematycznym, gatunkom i zjawiskom współczesnej i przyszłej telewizji, a także związkom kina z nowoczesnymi formami audiowizualności – np. game studies.

źródło: www.film.uj.edu.pl/ekrany

Redakcja EKRANów:
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
ul. Łojasiewicza 4, Kraków, pok. 3.222
redakcja.ekrany@gmail.com
www.facebook.com/EKRANy

Na stronach Centrum Filmowego Kraków prezentujemy wybrane teksty z dwumiesięcznika EKRANy

 


1.Nie tylko Warszawa. Jak miasta i regiony produkują polskie filmy

2.W pogoni za cieniem.Wokół współczesnych teorii filmowego aktorstwa

3.Nadzieje i złudzenia. Polskie wizje koprodukcji