Kierunek Produkcja Filmowa

Kierunek Produkcja Filmowa w AMA Film Academy to dwuletni kurs przygotowujący do zawodu kierownika produkcji oraz producenta. Prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Absolwent kierunku jest gotowy do samodzielnej pracy w pionie produkcyjnym, ale także do twórczej realizacji swych autorskich projektów filmowych. Program nauczania w AMA przygotowany jest z myślą o przyszłości w zawodzie: producenta, producenta wykonawczego, kierownika produkcji filmowej, asystenta produkcji , location manager, location skaut oraz agenta sprzedaży. Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności zarówno dotyczących dużych produkcji filmowych, jak i niskobudżetowej kinematografii autorskiej. Słuchacze zapoznają się z systemami produkcji i koprodukcji oraz realiami pracy nad filmem w systemie polskim, europejskim i amerykańskim. Wykładowcami w AMA są znani producenci filmowi oraz kierownicy produkcji pracujący przy polskich oraz zagranicznych projektach filmowych i telewizyjnych, a także kierownicy planu, eksperci dystrybucji filmowej, eksperci od pitchingu i znawcy prawa filmowego.

Kierunek produkcja filmowa stacjonarnie

Kierunek produkcja filmowa niestacjonarnie