Kierunek Realizacja Dźwięku

Kierunek Realizacja Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach w AMA Film Academy to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych formach audiowizualnych, obszarze gamingu. Kurs obejmuje naukę  nagrania dźwięku na planie, obróbkę, postprodukcję aż do finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej. Podczas kursu poruszane są zaawansowane zagadnienia opracowań muzycznych, nagrania muzyki filmowej. Teoria łączona jest z praktyką, a słuchacze zapoznają się z podstawami akustyki i jej  wykorzystaniem (fizyka dźwięku, rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni, adaptacja akustyczna pomieszczeń, domowe studio dźwięku). Program zakłada naukę obsługi urządzeń wykorzystywanych na planie i w studiu dźwiękowym oraz praktycznych zasad nagrywania dźwięku w rożnych typach produkcji filmowych (film fabularny, film dokumentalny, reklama, realizacja TV). Program zajęć obejmuje dogłębne poznanie programu Pro Tools. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie analizy scenariusza filmowego pod kątem udźwiękowienia. Podczas zajęć praktycznych poznają zasadę współpracy z planem dźwiękowym, reżyserem, montażystą i kompozytorem.  Celem pierwszego roku nauki jest nabycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu nagrywania dźwięku na planie, jego montażu i obróbki, oraz tworzeniu bibliotek dźwiękowych.  Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu nagrań studyjnych, zgrania ścieżki dźwiękowej oraz szeroko rozumianego pojęcia sound designu. Podstawą zaliczenia kierunku i uzyskania dyplomu AMA Film Academy jest kompleksowa realizacja dźwięku do filmu dyplomowego.

Kierunek realizacja dźwięku stacjonarnie

Kierunek realizacja dźwięku niestacjonarnie