Kierunek Scenariopisarstwo

Kierunek Scenariopisarstwo w AMA Film Academy to roczny intensywny kurs przygotowujący do pracy zawodowej scenarzysty. Zajęcia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.  Program nauczania zakłada naukę tworzenia tekstów z myślą o pracy przy produkcjach audiowizualnych.  AMA Film Academy wykorzystuje teorie w połączeniu z praktyką aby jak najlepiej  przygotować przyszłych absolwentów do pracy w branży filmowej. Celem naszej szkoły jest inspirowanie i pomoc w odnalezieniu własnej drogi. Wspieramy przy tworzeniu projektów filmowych. Zajęcia w AMA prowadzą teoretycy filmu, wykładowcy szkół scenariuszowych i nauczyciele akademiccy, związani m. in. z Katowicką Szkołą Filmową i Szkołą Filmową w Łodzi. Podczas kursu studenci uczestniczą w licznych warsztatach serialowych i fabularnych. Pracujemy nad kreatywnością i pomagamy rozwijać pomysły, które są podstawą do realizowania przyszłych projektów. Studenci działają grupowo, uczestniczą w próbach czytanych tekstów z udziałem profesjonalnych aktorów. Podczas zorganizowanego pitchingu  prezentują swoje pomysły producentom filmowym i telewizyjnym. Po zakończeniu nauki dołączą do bazy scenarzystów AMA FILM ACADEMY, a najzdolniejsi otrzymają szansę podjęcia pracy przy profesjonalnych projektach. Słuchacze mają również możliwość wzięcia udziału w  konkursach scenariuszowych, szczególnie Trzy Korony i Script Fiesta. Podczas kursu uczestnicy pracują nad umiejętnością pisania scenariuszy w zależności od reguł gatunku filmowego. Słuchacze zapoznają się z kluczowymi kategoriami z zakresu teorii scenariopisarstwa. Poznają reguły z zakresu wyboru i konstruowania bohatera, struktury sceny, dialogu i formatu. Uczymy formalnych i technicznych aspektów zapisu tekstu będącego podstawą produkcji audiowizualnych i tworzenia synopsisu, a także kolejne fazy powstawania scenariusza: outline, treatment, drabinkę. Ponadto dbamy o świadomość naszych studentów w zakresie specyfiki konkursów scenariuszowych i sposobów skutecznej prezentacji pomysłów przed producentami filmowymi i telewizyjnymi. Kładziemy nacisk na praktykę. Mobilizujemy do systematycznej pracy nad własnym scenariuszem filmowym. Tworzenia gotowego tekstu formy fabularnej krótkometrażowej, średniometrażowej lub pełnometrażowej.  Aby uzyskać dyplom AMA Film Academy należy oddać pierwszą wersję scenariusza filmu fabularnego o dowolnej długości lub jednego gotowego odcinka serialu TV. 

Kierunek scenariopisarstwo stacjonarnie

Kierunek scenariopisarstwo niestacjonarnie