Rekrutacja do szkoły filmowej 2021/2022

 

 

AMA FILM ACADEMY jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych.

Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z wieloletnim doświadczeniem.

AMA Film Academy Kraków

AMA Film Academy Warszawa

AMA Film Academy Germany

 

AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system rekrutacji na stałe kierunki i kursy.
Proces rekrutacji polega na ocenie predyspozycji, zakresu wiedzy i poziomu zaawansowania umiejętności filmowych kandydata.

Dwuletnie, roczne i podyplomowe kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty czekają na pasjonatów, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na tych, którzy dopiero szukają swojej drogi zawodowej.

AKTUALNE ZAPISY  TUTAJ

Etapy rekrutacji:

ZAPIS ONLINE

  • potwierdzenie zapisu otrzymane pocztą elektroniczną z sekretariatu AMA FILM ACADEMY
  • przesłanie CV oraz wskazanych w e-mailu prac w formie elektronicznej (mail, link) lub osobiste złożenie teczki w sekretariacie Szkoły
  • odbycie rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Rozmowa ma charakter egzaminu wstępnego, obejmuje ocenę prac kandydata, zadania praktyczne i odbywa się ONLINE.

Wymagania:

podstawowa znajomość współczesnej historii filmu

podstawowa znajomość zagadnień wybranego kierunku kształcenia

ogólne obycie z zagadnieniami kultury i sztuki

umiejętność logicznej analizy materiałów audiowizualnych, fotograficznych, filmowych

Wszelkich porad i informacji udzielamy pod numerem telefonu sekretariatu: +48 514-584-030
Kontakt w sprawach rekrutacji: rekrutacja@akademiamultiart.pl

AMA FILM ACADEMY zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników kursu lub odwołania kursu w przypadku
niewystarczającej liczby uczestników.
AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system stypendialny, który jest systemem uznaniowym, zależnym każdorazowo od decyzji dyrekcji. 

AKTUALNE ZAPISY NA KIERUNKI


AMA KRAKÓW


KIERUNKI NIESTACJONARNE

Reżyseria Filmowa

Kierunek Operatorski

Postprodukcja Obrazu

Realizacja Dźwięku 

Aktorstwo Filmowe

Podstawowy Kurs Filmowy

Zaawansowany Kurs Film

KIERUNKI STACJONARNE

Filmowy Stacjonarny

Reżyseria Stacjonarny

Operatorski Stacjonarny

Montaż i Color Grading Stacjonarny

Aktorski stacjonarny

Realizacja Dźwięku stacjonarny

Filmmaking Basic Course


AMA WARSZAWA


KIERUNKI NIESTACJONARNE

Cinematography Camera

Cinematography Light/Grip

Realizacja Transmisji Live

Kierunek Operatorski

DOP Masterclass

Pre-Post Production cinema 

Realizacja Dźwięku 

Aktorstwo Filmowe

KIERUNKI STACJONARNE 

Filmmaking Basic Course


AMA ONLINE


KIERUNKI NIESTACJONARNE ONLINE 

Scenariopisarstwo Online

Produkcja Filmowa Online

Professional Film Language