Szkoły Filmowe

SZKOŁY i AKADEMIE FILMOWE 

Szkoły, w których można zdobyć upragniony i nowoczesny zawód:

 

AMA FILM ACADEMY

AMA_Logo_Color

AMA FILM ACADEMY jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych.

Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z wieloletnim doświadczeniem.

AMA kształci zarówno na kierunkach stacjonarnych, niestacjonarnych jak i warsztatach filmowych

Stacjonarne:

KIERUNEK FILMOWY
Roczny, stacjonarny kurs kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii i sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym.

KIERUNEK OPERATORSKI STACJONARNY
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK MONTAŻ I COLOR GRADING 
Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego i korekcji barwnej z elementami efektów cyfrowych VFX.

KIERUNEK ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I MEDIÓW
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs przygotowujący w nowoczesny sposób do samodzielnej pracy na stanowisku asystenta kierownika produkcji filmowej, kierownika produkcji medialnych.

KIERUNEK REŻYSERIA STACJONARNY
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny  kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Niestacjonarne:

KIERUNEK DŹWIĘK I MUZYKA W FILMIE
Dwuletni kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach.
KIERUNEK REŻYSERIA FILMOWA
Dwuletni kierunek poświęcony nauce kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Nacisk położony jest szczególnie na praktyczne podejście do filmu i naukę rzemiosła.
KIERUNEK PRODUKCJA FILMOWA
Dwuletni kurs w nowoczesny sposób przygotowujący studentów do pracy producenta filmowego. Podczas zajęć poznają profesjonalne techniki kreowania produktu audiowizualnego – od momentu jego powstania, aż do skutecznej sprzedaży.
KIERUNEK OPERATORSKI
Dwuletni kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym.
KIERUNEK POSTPRODUKCJA
Dwuletnia nauka montażu filmowego, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D oraz postprodukcji obrazu. Pierwszy semestr obejmuje naukę wspólną elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.W drugim semestrze zaczynają się praktyczne zajęcia specjalistyczne w danej specjalizacji.
KIERUNEK SCENARIOPISARSTWO
Roczny kurs, przygotowujący studentów do pracy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza wybranej przez słuchacza formy filmowej.
KIERUNEK AKTORSTWO FILMOWE
Dwuletni kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem.
PODYPLOMOWY KIERUNEK REŻYSERSKI
Zaawansowany, roczny kurs polegający na indywidualnej pracy nad realizacją filmu w profesjonalnych warunkach, mistrzowskich konsultacjach z uznanymi autorytetami reżyserskimi oraz na obowiązkowej, indywidualnej praktyce w filmowych firmach produkcyjnych, stacjach TV.
PODYPLOMOWY KIERUNEK OPERATORSKI
To semestralny kurs sztuki operatorskiej, przygotowujący na poziomie zaawansowanym do dalszej kontynuacji studiów filmowych lub też samodzielnej pracy operatorskiej.

Wśród wykładowców AMA m.in. Piotr Lenar BvK PSC – operator filmowy, Krzysztof Zanussi – reżyserXavery Żuławski – reżyser, Jan Kidawa-Błoński reżyser, Cezary Grzesiuk – montażysta, Jarosław Barzan – montażysta, Adam Sikora – operator filmowy, Grażyna Błęcka-Kolska – aktorka, Joanna Macha – scenografka

szkoła filmowa w Krakowie www.akademiamultiart.pl

 

PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi 

Jedna z najstarszych europejskich szkół filmowych. Kształci przyszłych reżyserów, aktorów, fotografików, montażystów.

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Jest jedną z dwóch państwowych szkół filmowych w Polsce. Uczelnia kształci na kierunkach reżyseria (I i II stopnia stacjonarne), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (jednolite magisterskie, stacjonarne), reżyseria (jednolite magisterskie, stacjonarne).

Wajda School

Szkoła powstała w 2001 r., założona przez Andrzeja Wajdę i Wojciecha Marczewskiego. W nauczeniu studentów kładzie nacisk na pracę w grupie i współpracę międzypokoleniową.

DFFB Berlin

The DFFB was founded in 1966 as the first film school in West Germany. Thirty students, selected from over 800 applicants, started the initial class of the Academy. The DFFB offers a professional education for artistic jobs in film and television. The school is financed by the federal state of Berlin and is independent of commercial interests and influence.
The academy is based in the middle of Berlin, at the Potsdamer Platz, where the filmfestival Berlinale takes place every year.

Film  Academy Baden-Württemberg

Since it was founded in 1991, Film Academy Baden-Württemberg has become one of the world’s leading film academies. The project-oriented “learning by doing” concept has greatly contributed to this. The students are taught and mentored by more than 300 highly-qualified experts from the film and media industries. Around 250 films covering a range of genres are created by teams of students each year.

New York Film Academy

Steven Spielberg, Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Al Pacino, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, and Jodie Foster are among the many figures in the film industry who have sent their family members to study at the New York Film Academy.