ONE MOVIE PROJECT

2020

AMA Film Academy planuje kontynuację projektu debiutów One Movie Project w latach 2020/2021. Planowane jest także rozszerzenie formuły o debiutanckie filmy pełnometrażowe i objęcie projektem teren całej Polski. 
2019


One Movie Project – krótkometrażowe debiuty filmowe to projekt powstały w Krakowie z inicjatywy  Fundacji Multi Art w 2017 roku. Jego celem jest umożliwienie debiutującym reżyserom, realizacji krótkometrażowego filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego.

Założeniem projektu jest realizacja nieskomplikowanych i niskobudżetowych filmów o długości do 15 min lub 30 min.

Celem One Movie Project jest umożliwienie debiutującym reżyserom realizacji krótkometrażowego  filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego.

One Movie Project daje szanse na pierwszy profesjonalny kontakt z produkcją filmową autorom będącym całkowicie na początku drogi filmowej, absolwentom szkół filmowych i filmowcom niezależnym, będącym przed debiutem fabularnym, dokumentalnym lub animowanym w  profesjonalnej produkcji.

Jedynym wyróżnikiem jest ich talent i ogólne przygotowanie do stworzenia filmu.

W pierwszej edycji projektu do organizatora wpłynęło 69 scenariuszy z których Jury w składzie: 

Krzysztof Gierat – przewodniczący

Xawery Żuławski

Daria Woszek

Aleksandra Świerk

Piotr Lenar 

Po dwóch turach spotkań z twórcami i pitchingami wybranych sześciu projektów Jury skierowało do produkcji dwa : 

„Nie zmieniaj tematu” Huberta Patynowskiego i „Przejście graniczne” Agnieszki Chmury. 

Oba filmy zostały wyprodukowane w całości przez Centrum Filmowe Kraków przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Filmy powstały na terenie Małopolski, w całości ekipami i siłami twórczymi z Krakowa, pomagając w rozwoju krakowskiej produkcji  filmowej.

Produkcja zakończyła się sukcesem zawodowym.

Oba filmy miały swoją premierę na 59  Krakowskim Festiwalu Filmowym, gdzie zostały zakwalifikowane do  Konkursu Polskiego. Tym samym wykazały swój profesjonalizm i dobrą jakość artystyczną.

Szybko znalazło to swoje potwierdzenie, oba filmy rozpoczęły drogę festiwalową:

Film „Nie zmieniaj tematu” zdobył główną nagrodę za najlepszy film krótkometrażowy na 38 Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. To niewątpliwie sukces krakowskiego filmu wśród ponad 60 ciu krótkich metraży z Polski. 

„Nie zmieniaj tematu”  wygrał  konkurs  na 44 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 3 Festiwalu Filmowym Notofest Suwałki,  Festiwalu Culturescapes Poland w Chur Szwajcaria i innych nadchodzących dopiero festiwalach filmowych.

Film zbiera świetne krytyki, ceniony za wyjątkową prawdziwość przedstawionego świata i oryginalny język filmowy.

Film „Przejście Graniczne” zdobył już główną nagrodę za najlepszy fabularny film krótkometrażowy na Bihać Avantura Film Festival . Walczy o nagrodę na Madriff Film Festival, także już zakwalifikowany na inne, zagraniczne festiwale.

Przy obu filmach pracowało ponad 40 młodych filmowców. Z Krakowa, częściowo związanych z krakowską AMA Film Academy.

Fundacja Multi Art i Centrum Filmowe AMA planują kontynuację projektu debiutów One Movie Project w latach 2019/2020. Planowane jest także rozszerzenie formuły o debiutanckie filmy pełnometrażowe i objęcie projektem teren całej Polski.


2018

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
ONE MOVIE PROJECT
 
W wyniku przeprowadzenia drugiego etapu konkursu w formie pitchingu, do którego zakwalifikowało się 6 projektów, jury w składzie:
Przewodniczący – Krzysztof Gierat 
Członkowie:
Aleksandra Świerk
Daria Woszek
Piotr Lenar
Xawery Żuławski 
w dniu 25.11. 2017 w siedzibie Fundacji Multi Art w Krakowie przy ul.Romanowicza 6  wybrało do produkcji dwa filmy:
„Przejście Graniczne” – Agnieszka Chmura
„Nie zmieniaj tematu” – Hubert Patynowski
 
Gratulujemy laureatom!

 

 

 


ONE MOVIE PROJECT
krótkometrażowe debiuty filmowe

Fundacja Multi Art rozpoczyna program krótkometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych przeznaczony dla debiutujących reżyserów.
Celem One Movie Project jest umożliwienie debiutującym reżyserom realizacji krótkometrażowego (15 min) filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego.

Wykonawcą programu jest Centrum Fimowe Kraków.
Program powstaje przy współpracy z AMA Film Academy, AMA Rental i małopolskimi podmiotami filmowymi.
Projekt zakłada aplikacje w formie konkursu krótkometrażowych scenariuszy i projektów filmowych z terenu Polski przy wymogu realizacji na terenie Małopolski oraz produkcji przy pomocy małopolskich wykonawców.
Zakłada się także wykorzystanie obiektów zdjęciowych i plenerów z Małopolski. Także ekipy filmowe i wykonawcze rekrutować się będą z małopolskich filmowców, szkoły filmowej AMA Film Academy z Krakowa, jednostek zgromadzonych wokół Centrum Filmowego Kraków.
Projekt zakłada realizację 2 lub 3 filmów w ciągu 2017/2018 roku. ( ilość zależna będzie od wyniku konkursu i oceny potrzeb budżetowych wyłonionych scenariuszy )

Termin naboru projektów do ONE MOVIE PROJECT: 15.08.2017 – 15.10.2017.

Szczegółowe informacje:

info@filmowykrakow.pl

Zasady i regulamin realizacji programu:

Regulamin PDF:

Harmonogram PDF: Harmonogram realizacji zadania ONE MOVIE PROJECT

Formularz zgłoszeniowy: Zgłoszenie PDF  ( plik można pobrać wskazując na niego / pobierz plik ) wypełnić i dolączyć do pakietu zgłoszenia projektu.


 

DODATKOWE INFORMACJE REGULAMINOWE:

One Movie Project

wyjaśnienia programu

1. Uczestnikiem programu debiutów krótkometrażowych jest
debiutujący reżyser. Reżyser dokonuje zgłoszenia, wraz z tekstem scenariusza swojego, lub
cudzego autorstwa. Reżyser musi być przed debiutem fabularnym, dokumentalnym lub
animowanym w  profesjonalnej produkcji.

2.  Organizator programu nie narzuca ekipy wykonawczej w wygranych projektach, lecz jako
producent główny kieruje do produkcji film według zasad ustalonych we współpracy z reżyserem.

3.  Ekipa zdjęciowa i wykonawcza musi się składać w większości z osób z terenu Małopolski.

4.  Firmy podwykonawcze muszą pochodzić z terenu Małopolski.

5.  Treść filmu NIE musi mieć żadnego związku z Małopolską czy Krakowem !

6.  Akacja filmu NIE musi się dziać treściowo w Małopolsce lub Krakowie.

7.  Miejsca zdjęciowe ( obiekty ) muszą się znajdować w przeważającej części w Małopolsce.

8. Budżet każdego filmu składa się z części finansowej, przeznaczonej na bezpośrednie koszty

filmu, oraz części aportu sprzętowego i usług w stosunku 50% gotówka, 50% aport.

9.    Wysokość budżetu każdego projektu będzie ustalona po ogłoszeniu wyników konkursu na
projekt, lecz nie będzie niższa niż ok. 100 000 pln w sumie na każdy projekt ( 50% gotówka,
50% aport  )

10. Aport rzeczowy i usług, oraz finansowy zapewnia Fundacja Multi Art we współpracy z
partnerami.

11.  Okres developmentu (rozwoju projektu filmu animowanego) w rozumieniu regulaminu konkursu, to takie zaawansowanie projektu, aby można było w krótkim terminie przystąpić do produkcji.

Dokument, które uznajemy za dokumentację zaawansowania to: storyboard lub conceptart lub animatik lub prewiz. Należy go złożyć jako załącznik do wniosku, o czym mówi §4 pkt.3 Regulaminu.

12. Jeśli nie ma lub nie może być podpisana umowa na scenariusz między jego autorem a reżyserem zgłaszającym go do konkursu, przekazanie praw autorskich do scenariusza może nastąpić na podstawie porozumienia między reżyserem a scenarzystą, które powinno zawierać informację, że scenarzysta wyraża zgodę, na zgłoszenie przez reżysera jego scenariusza do konkursu One Movie Project i  tym zakresie nieodpłatnie przekazuje mu wszelkie prawa autorskie. Można także zaznaczyć w porozumieniu, że po przyznaniu dotacji scenarzysta zgadza się na przekazanie praw autorskich i zależnych na wszystkich polach eksploatacji, a honorarium za przekazanie tych praw będzie negocjowane w ramach przyznanych na produkcję środków.

13. Lista partnerów projektu:

Partnerzy:

Centrum Filmowe Kraków

AMA Film Academy

AMA Rental

AMA Film Production

Cinelight Kraków

Cinegrip Kraków

Multi Lab KPT Kraków

Krakow Film Commission

Krakowska Fundacja Filmowa

JURY KONKURSU:

Krzysztof Gierat
Piotr Lenar
Xawery Żuławski
Aleksandra Świerk
Daria Woszek

 


The aim of the ONE MOVIE PROJECT programme is to carry out the best short-movie projects (up to 15 minutes) that will be selected through a competition. Those may be either feature, documentary or animated movies.One Movie Project is targeted to debuting movie-makers. The prerequisite for the participation in the competition is to use photographic objects and scenes from Małopolska. Film and executive crews will also be chosen among movie-makers from Małopolska. All submitted projects will be assessed by a board of professional judges who will select the two or three best projects. ONE MOVIE PROJECT starts on 15 August and the deadline for the submission is 15 October 2017. The organizers of the competition are Fundacja Multi Art and Centrum Filmowe Kraków. The regulations and schedule of the competition are available on the website of Centrum Filmowe Kraków.

Das Ziel des ONE MOVIE PROJECT-Programms ist die Durchführung bester Kurzfilme (bis 15 Minuten), die im Wettbewerb ausgewählt werden. Zugelassen werden sowohl Spielfilme, Dokumentarfilme als auch Zeichentrickfilme.
Das One Movie Project-Programm ist für Debütanten gedacht. Die Voraussetzung für die Teilnahme sind die Aufnahmen von Objekten und Landschaften aus Kleinpolen. Auch Filmteams und Ausführungsteams haben aus Filmemachern aus Kleinpolen zu bestehen. Die zugeschickten Projekte werden von einem professionellen Jury bewertet, die zur Durchführung die zwei oder drei besten Projekt auswählt.
Der Stichtag zur Einreichung von Vorschlägen für ONE MOVIE PROJECT beginnt am 15. August und dauert bis zum 15. Oktober 2017.
Der Organisator des Wettbewerbs ist die Stiftung Multi Art und Centrum Handlowe Kraków. Die Ordnung und der Zeitplan des Wettbewerbs sind auf der Webseite von Centrum Filmowe Kraków erhältlich.

REGULAMIN KONKURSU 

 ONE MOVIE PROJECT

 krótkometrażowe debiuty filmowe

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Multi Art z siedzibą w Krakowie (30-702) ul. Romanowicza 6 zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000663394, NIP 6793142582, REGON 366553416 wraz ze swoją marką Centrum Filmowe Kraków jest organizatorem konkursu i programu One Movie Project krótkometrażowe debiuty filmowe (zwana dalej Organizatorem).
 1. ONE MOVIE PROJECT krótkometrażowe debiuty filmowe w treści niniejszego Regulaminu jest określany w skrócie jako One Movie Project  lub Program.
 1. One Movie Project jest finansowany ze środków Organizatora oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 1. Lista Partnerów One Movie Project zostanie opublikowana do dnia 15.08.2017 r. na stronie internetowej www.filmowykrakow.pl/onemovieproject oraz na stronie internetowej www.onemovieproject.com

§ 2

Założenia One Movie Project

 1. Celem One Movie Project jest umożliwienie debiutującym reżyserom realizacji krótkometrażowego (15 min) filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego.
  Program skierowany jest do reżyserów i scenarzystów będących przed pełnometrażowym debiutem fabularnym, dokumentalnym lub animowanym.
 2. Założeniem Programu jest produkcja filmów krótkometrażowych na podstawie scenariuszy pozyskanych w wyniku konkursu.
 3. Program zakłada aplikowanie projektów z terenu całej Polski przy wymogu ich realizacji na terenie Małopolski oraz produkcji przy pomocy wykonawców z Małopolski.
  Wszystkie filmy zrealizowane zostaną na terenie województwa małopolskiego, zaś w produkcje zostaną zaangażowane firmy z terenu Krakowa i całego województwa, a także inne podmioty zaangażowane w wykonawstwo produkcji filmowej.
 4. Zakłada się także wykorzystanie obiektów zdjęciowych i plenerów z Małopolski. Także ekipy filmowe i wykonawcze rekrutować się będą z małopolskich filmowców, szkoły filmowej AMA Film Academy z Krakowa oraz jednostek zgromadzonych wokół Centrum Filmowego Kraków.
 5. Koordynacją projektu i bazową produkcją zajmować się będzie Centrum Filmowe Kraków. Producentem filmów jest Fundacja Multi Art. Każdy film uzyska swojego opiekuna artystycznego, mianowanego przez Organizatora.
  Ponadto Organizator może pozyskać udział koproducentów w postaci zarówno aportów jak i udziału finansowego. Dopuszcza się również zaangażowanie przez Organizatora innego producenta wykonawczego niż Centrum Filmowe Kraków.
 6. Planowany budżet całego Programu wynosi ok. 300.000 zł brutto, w tym udział aportów sprzętowych i finansowych ok. 150 000 zł brutto.

§ 3

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, absolwent/ka szkoły filmowej lub osoba posiadająca doświadczenie filmowe, które może udokumentować. Osoba ta będzie pełnić funkcję Reżysera.
 2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Partnerów ani osoby spokrewnione lub spowinowacone z takimi pracownikami do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
 3. Do konkursu scenariuszy i projektów One Movie Project dopuszcza się filmy fabularne, dokumentalne i animowane, których realizacja jest możliwa zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Regulaminu oraz w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Programu. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do Konkursu jest możliwość zakończenia realizacji filmu tj. wykonanie ostatecznej kopii eksploatacyjnej do końca 2018 r. Filmy animowane mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie po zamknięciu okresu developmentu. Możliwość realizacji w terminie oraz w ramach budżetu będzie przedmiotem oceny Jury.
 4. Zgłoszenie udziału w One Movie Project jest równoznaczne z akceptację przedmiotowego Regulaminu.
 5. Uczestnik może zgłosić do Programu wyłącznie scenariusz lub projekt, do którego przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe tj. jest jego autorem i nie dokonał zbycia praw autorskich na rzecz podmiotu trzeciego lub uczestnik nabył autorskie prawa majątkowe do scenariusza bądź projektu na wszelkich znanych polach eksploatacji. Uczestnik Programu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego utworu oraz że korzystanie z Utworu nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych, praw osobistych (prawa do czci, wizerunku, prywatności itd.).
 6. Uczestnik Programu odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych osób trzecich w utworach i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora Programu związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

§ 4

Zgłoszenie wniosku

 1. Termin naboru wniosków do One Movie Project to: 15.08.2017 – 15.10.2017. Zgłoszenia złożone po terminie 15.10.2017 nie będą przyjmowane.
 2. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania wniosków i zmiany terminów Programu. Informacje w tym przedmiocie Organizator ogłasza na stronie: www.filmowykrakow.pl
 3. Zgłoszenia do One Movie Project dokonuje Reżyser. Wniosek powinien zawierać:

a.) Formularz zgłoszeniowy

b.) CV reżysera oraz opis dorobku. Przykłady prac filmowych w formie linków.

c.) Eksplikacja reżyserska

d.) Streszczenie filmu

e.) Scenariusz

f.) W przypadku filmu animowanego: udokumentowanie okresu rozwoju projektu ( storyboard lub conceptart lub animatik lub prewiz)

  1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Niepodanie danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub nieczytelnych powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Programie.
  2. Wniosek należy złożyć w 5 egzemplarzach osobiście w biurze Centrum Filmowe Kraków przy ul. Lipowa 7, 30-702 Kraków lub przesłać pocztą.
  3. Wniosek dodatkowo powinien zostać złożony w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w PDF) w obowiązującym terminie na adres: onemovie@filmowykrakow.pl. Złożenie wniosku wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wystarczające do przystąpienia do Programu.
  4. Przy złożeniu wniosku w wersji papierowej decyduje data doręczenia do Biura Centrum Filmowe Kraków, a nie data stempla pocztowego.
  5. Zgłoszenie składa się w 5 egzemplarzach – wydrukowane dokumenty powinny być wpięte w skoroszyty. Wnioski składa się w szczelnie zamkniętej kopercie, z dopiskiem One Movie Project.
  6. Organizator sprawdza złożony Wniosek pod względem formalnym i w przypadku uchybień wzywa do ich niezwłocznego usunięcia. W razie niesunięcia uchybień Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z Programu.
  7. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania przez Uczestników warunków uczestnictwa w Programie oraz prawo wykluczenia z Progamu Uczestników, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu lub naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator informuje Uczestnika o wykluczeniu wskazując jego przyczyny.
  8. Uczestnicy programu One Movie Project wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833) dla celów związanych z organizacją i realizacją Programu, w tym podanie do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów Programu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych  i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, niemniej brak zgody uniemożliwia udział w Programie. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  9. Zgłoszone Utwory pozostaną w archiwum Organizatora lub zostaną zniszczone według uznania Organizatora.

§ 5

Przebieg Programu

 1. Scenariusze i projekty będą oceniane przez Jury składające się z uznanych osób polskiej branży filmowej różnej generacji. Ostateczny skład Jury zostanie opublikowany do dnia 15.08.2017 r. na stronie internetowej www.filmowykrakow.pl/onemovieproject oraz na stronie internetowej www.onemovieproject.com
  1. Jury wyłoni 2 scenariusze/projekty do realizacji w latach 2017 – 2018. Dodatkowo Jury wyłoni 2 scenariusze/projekty rekomendowane do realizacji w drugiej kolejności.
  2. Decyzje Jury są autonomiczne i ostateczne. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji Jury.
  1. Jury ma prawo zaniechania wyłonienia Laureatów Programu, jeżeli żaden ze scenariuszy/ projektów zgłoszonych do Programu nie spełnia minimalnych walorów artystycznych, estetycznych lub należytego poziomu staranności wymaganych dla tego typu utworów.
  2. Oficjalne ogłoszenie wyników następuje w dniach od 11.11.2017 do 15.11.2017 na stronie www.filmowykrakow.pl
  3. Program zakłada realizację 2 filmów w latach 2017 – 2018, o ile będzie to możliwe po ocenie wyników konkursu i w ramach zgromadzonego budżetu. W przypadku pozyskania dodatkowego finansowania liczba filmów do realizacji może ulec zwiększeniu.
  4. Organizator jest uprawniony do dokonania własnej oceny scenariuszy/projektów i zaproponowania Uczestnikowi, który nie został wybrany przez Jury, realizacji filmu poza Programem, o ile pozyska na ten cel finansowanie.
  5. Uczestnicy, których scenariusze/projekty zostały wybrane do realizacji zostaną zaproszeni do podpisania z Organizatorem umowy na realizację filmu. Uczestnicy na mocy umowy przeniosą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do scenariusza/projektu na wszelkich znanych polach eksploatacji.
  6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zrealizować filmy na podstawie wybranych scenariuszy/projektów, jednakże nie gwarantuje ich realizacji. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od zamiaru realizacji filmu Uczestnikowi nie przysługuję z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze wobec Organizatora, czy Partnerów Programu. W szczególności Organizator może zaniechać realizacji filmu jeżeli:
 1. Uczestnik nie podpisze umowy, o której mowa w § 5 ust 8 Regulaminu;
 2. Prace nad filmem opóźniają się tak, iż nie jest prawdopodobne, aby zostały ukończone zgodnie z harmonogramem;
 3. Ujawnią się okoliczności, które podają w wątpliwość oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w § 3 ust. 5. Regulaminu.
  1. W przypadku zaniechania realizacji filmu zgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu Organizator może przystąpić do realizacji scenariuszy/projektów, które rekomendowano do realizacji w drugiej kolejności.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu Organizator ogłasza na stronie: www.filmowykrakow.pl. Terminy nadsyłania zgłoszeń ogłasza Organizator na stronach: www.film-commission.pl, www.pisf.pl, www.audiowizualni.pl, www.portalfilmowy.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim.
 3. Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie bez wpływu na prawa nabyte Uczestników. W szczególności Organizator ma prawo do zmiany terminu Programu, jego przerwania, zawieszenia Programu lub odwołania go z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej.

 


WYNIKI KONKURSU:

Informujemy, że jury w składzie:

Przewodniczący – Krzysztof Gierat

Członkowie:

Aleksandra Świerk

Daria Woszek

Piotr Lenar

Xawery Żuławski -za pośrednictwem internetu

obradowało dnia 10.11. 2017 w siedzibie Fundacji Multi Art w Krakowie przy ul.Romanowicza 6.

Wstępnie do dyskusji zostało wybranych 17 filmów.

W związku z wyrównanym poziomem wybranych do finału projektów Organizator zdecydował się zgodnie z par.6 pkt 3 Regulaminu Konkursu zorganizować drugi etap konkursu, do którego jury wyłoniło 6 projektów.

Są to (w kolejności alfabetycznej):

Anonimowa Samotność – Rafał Łysak

Babcia – Jakub Maj

Dzień Dobry – Bartosz Kozera

Nie zmieniaj tematu – Hubert Patynowski

Przejście Graniczne – Agnieszka Chmura

Zanim pójdę dalej – Grzegorz Mołda

Drugi etap konkursu odbędzie się w formie pitchingu, na który zostaną zaproszeni reżyserzy wybranych projektów.

Szczegółowe wymagania prześlemy bezpośrednio finalistom.

Wszystkim finalistom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Projekcie Onemovieproject.

 


 

Fundacja Multi Art

CENTRUM FILMOWE KRAKOW

ul.Lipowa 7 30-704 Krakow

info@filmowykrakow.pl

www.filmowykrakow.pl

Fundacja Multi Art z siedzibą w Krakowie (30-702), ul. Tadeusza Romanowicza 6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000663394, NIP 6793142582, REGON 366553416, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Piotra Lenara