Przestrzeń

Budynki w industrialnej części dzielnicy Zabłocie mogą zawierać:

pomieszczenia produkcji filmowej:
– studio zdjęciowe,
– studio realizacji dźwięku,
– montażownia obrazu,
– sala color grading,

pomieszczenia konferencyjne i wykładowe

biura produkcyjne

magazyny sprzętowe, rentale sprzętu filmowego

nowoczesna biblioteka multimedialna zawierająca zbiory z dziedzin: filmu, sztuk wizualnych, multimediów, cross mediów, gier na nośnikach: film w formie cyfrowej, książka, pisma, periodyki. W formie rozwojowej biblioteka wirtualna w technologii VR z dostępem do powyższych nośników,

kawiarnia filmowa rozumiana jako fizyczne miejsce spotkań filmu, sztuki, reklamy, mediów, kultury

siedziba przedstawicielstw organizacji filmowych lokalnych i ogólnopolskich

sala kinowa z wysokiej jakości projekcją i dźwiękiem

pomieszczenia wykładowe, szkoleniowe, produkcyjne